воскресенье, 29 ноября 2015 г.

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках

  Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дає можливість створити суспільство, яке засноване на знаннях. Вони стрімко увірвалися у всі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком і спрощують спілкування та співробітництво. Нам доводиться навчати нове покоління дітей, які з народження оточені різною сучасною технікою, люблять і вміють користуватись нею, тому їм легше поринути в процес навчання, якщо вчитель говорить до них «їхньою мовою», даючи можливість показати учням свої знання не тільки з предмету, а й показати себе у володінні технічними засобами, а також проявити художній хист.
  Практичний досвід викладання англійської мови свідчить про те, що на сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій, в яких одночасно використовують тексти, графіку, відеоматеріали, звукові ефекти, анімацію. Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності учнів під час вивчення англійської мови.
  Неможливо недооцінити роль мультимедійних засобів у проведенні інтерактивного заняття. Залучення мультимедійних проектів у групових завданнях сприятиме дослідницькому пошуку та вирішенню групою учнів значимої для них задачі з метою одержання реального результату.
  Використання мультимедійних технологій є невід’ємною частиною науково-дослідницької роботи МАН. Мультимедійні презентації створюються учнями в процесі їх дослідницької роботи. Найчастіше презентації учні використовують під час конкурсу-захисту свого наукового дослідження.
 Слід пам’ятати, що мультимедійні засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі, повинні відповідати системі психологічних, дидактичних та методичних вимог.
  Задача вчителя – активізувати пізнавальну діяльність у процесі навчання іноземних мов. Для забезпечення успішного засвоєння матеріалу, інтелектуального розвитку учнів, створення творчої атмосфери  використовую у своїй діяльності метод навчальних проектів – самостійної роботи учнів над темою під керівництвом вчителя.
  Адже, створюючи проекти, учні вчаться: 
-       працювати  у  групі;
-       допомагати  та підтримувати  одне одного;
-       відшукувати  інформацію з різних джерел;
-       оформлювати  матеріал та представляти його;
-       оцінювати свою роботу на фоні інших;
-       порівнювати свій власний рівень володіння мовою та бачити досягнення.
    Таким чином, переваг у використанні ІКТ чимало, проте не можна зловживати комп’ютеризацією. Вважаю, що мультимедійні технології є доцільними лише тоді, якщо вони дозволяють отримати такі результати навчання, які не зможемо отримати без їх застосування.